Kontakt

Inhouse Tech Göteborg AB förvärvas av Qflow Group AB.

Inhouse Tech hanterar den snabba förändringstakten i omvärlden genom att hela tiden bygga vidare på sin kunskap. Det som konstrueras idag ska möta dagens krav men också vara hållbart för generationer.

Det menar Inhouse Tech Göteborg AB som bildades 2003 vars företagskultur präglas av respekt, omtanke och samarbete. Idag består bolaget av 55 konsulter som projekterar, konstruerar och projektleder infrastruktur-, industri- och husprojekt. Inhouse Tech, med kontor i Göteborg, är ett av Västsveriges ledande teknikkonsultbolag och levererar gedigna lösningar som gör det möjligt för deras kunder att våga satsa och möta högt ställda krav.

Inhouse Tech stärker Qflows position inom framför allt infrastruktur och skapar spännande synergier med befintliga bolag i gruppen. Inhouse Tech är med sin betydande verksamhet ett riktigt bra och välkommet tillskott.

CEO Qflow Group
Inhouse Tech Göteborg AB logotypQflow Group AB logotyp