Kontakt

Betong & Stålteknik i Stockholm AB förvärvas av Qflow Group AB.

Betong & Stålteknik i Stockholm AB har idag 18 stycken anställda med mycket omfattande och djup teoretisk och praktisk kunskap rörande drift- och underhåll av konstbyggnader så som bro, bil- och GC-tunnel, trappor och stödmurar i anslutning till dessa, bullerskydd samt kajer.

Bolaget har djup materialkunskap med flera tekniska doktorer anställda i bolaget och stor vana av att leda komplexa utredningar för komplicerade konstruktioner i hårt trafikerade spår- och vägmiljöer. Uppdragen omfattar bland annat planering och framtagande av drift- och underhållsplaner och arbetsprogram för förebyggande och avhjälpande underhåll samt reinvestering för hela bestånd av anläggningskonstruktioner åt både små och stora beställare och små och stora kommuner. Utöver detta är Betong & Stålteknik ledande beträffande sprickriskberäkningar enligt AMA-ANL åt entreprenörer, stora konsultföretag och beställarorganisationer för ung och hårdnande betong.

Betong & Stålteknik blir en viktig del av Qflow Group och vi välkomnar detta välrenommerade kunskapsföretag. Betong & Stålteknik består av ett härligt gäng med ledande kunskap och kompetens kring drift- och underhåll av komplexa anläggningskonstruktioner.

COO & Head of Business Development Qflow Group
Betong & Stålteknik i Stockholm AB logotypQflow Group AB logotyp